எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சவரிமுத்து ஜோன் தியாகராஜா Premium Design

திரு. சவரிமுத்து ஜோன் தியாகராஜா

Born 22/09/1945 - Death 08/09/2022 நெடுந்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka & Toronto, Canada (Lived Place)