எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஐயாத்துரை பரமேஸ்வரன்

திரு ஐயாத்துரை பரமேஸ்வரன்

Born 30/05/1971 - Death 16/09/2022 துன்னாலை, Sri Lanka (Birth Place) Ris-Orangis, France (Lived Place)