எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

7ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு இரத்தினசிங்கம் சரவணபவானந்தன்

திரு இரத்தினசிங்கம் சரவணபவானந்தன்

Born 16/12/1943 - Death 18/09/2015 மண்டைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) பரவிப்பஞ்சான், Sri Lanka (Lived Place)