எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

7ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி மார்க்கண்டு பரமேஸ்வரி Premium Design

திருமதி மார்க்கண்டு பரமேஸ்வரி

Born 17/06/1942 - Death 20/09/2015 முள்ளியான், Sri Lanka (Birth Place) வவுனியா, Sri Lanka (Lived Place)