எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பிப்பிள்ளை செல்வசிங்கம்

திரு தம்பிப்பிள்ளை செல்வசிங்கம்

Born 21/06/1954 - Death 19/09/2022 இளவாலை பெரியவிளான், Sri Lanka (Birth Place) Markham, Canada (Lived Place)