எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அஜந்தன் மனோரஞ்சன் Premium Design

திரு அஜந்தன் மனோரஞ்சன்

Born 25/09/1992 - Death 11/09/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) Melbourne, Australia (Lived Place)