எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு தயாபரன் வீரசிங்கம் Premium Design

திரு தயாபரன் வீரசிங்கம்

Born 15/06/1943 - Death 28/09/2021 நல்லூர், Sri Lanka (Birth Place) சிட்னி, Australia (Lived Place)