எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பு சுகன் Premium Design

திரு தம்பு சுகன்

Born 28/02/1965 - Death 26/09/2022 அரியாலை, Sri Lanka (Birth Place) Bobigny, France (Lived Place)