எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சர்வேஸ்வரி நவரத்தினம் Premium Design

திருமதி சர்வேஸ்வரி நவரத்தினம்

Born 24/04/1949 - Death 30/09/2022 மாதகல் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) வவுனியா, Sri Lanka (Lived Place)