எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கிருஷ்ணவேணி ஜெயகுமார் Premium Design

திருமதி கிருஷ்ணவேணி ஜெயகுமார்

Born 26/01/1983 - Death 08/04/2020 புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) பிரித்தானியா Kent (Lived Place)