எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

Obituary

திரு.சூசைப்பிள்ளை செல்வரத்தினம் Premium Design

திரு.சூசைப்பிள்ளை செல்வரத்தினம்

Born 20/09/1939 - Death 19/09/2022 யாழ்ப்பாணம் கரம்பன், Sri Lanka (Birth Place) High Wycombe, UK (Lived Place)