எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜெயலட்சுமி தருமகுலசிங்கம் Premium Design

திருமதி ஜெயலட்சுமி தருமகுலசிங்கம்

Born 18/02/1966 - Death 02/10/2022 கொச்சிக்கடை, நீர்கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) கொச்சிக்கடை, நீர்கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)