எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

அமரர் சரோஜா நடராஜா Premium Design

அமரர் சரோஜா நடராஜா

Born 12/09/1938 - Death 04/10/2022 குரும்பசிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) குரும்பசிட்டி, Sri Lanka (Lived Place)