எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புளோறா ஞானவாசகம் Premium Design

திருமதி புளோறா ஞானவாசகம்

Born 23/04/1936 - Death 06/10/2022 முல்லைத்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) வவுனியா, Sri Lanka (Lived Place)