எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திரு லோகேஸ்வரன் கனகரட்னம் Premium Design

திரு லோகேஸ்வரன் கனகரட்னம்

Born 11/02/1945 - Death 20/10/2021 அளவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) உடுவில், Sri Lanka Oslo, Norway (Lived Place)