எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சாய்தாரமணி சசிதரன் Premium Design

திருமதி சாய்தாரமணி சசிதரன்

Born 05/06/1960 - Death 08/10/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) Torcy, ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)