எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மைக்கல் கிறேசியன் அந்தோனிப்பிள்ளை

திரு. மைக்கல் கிறேசியன் அந்தோனிப்பிள்ளை

Born 19/09/1956 - Death 06/04/2020 யாழ். வடமராட்சி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)