எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஜயகுமார் கணபதிப்பிள்ளை Premium Design

திரு விஜயகுமார் கணபதிப்பிள்ளை

Born 12/12/1951 - Death 18/10/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) மன்னார் Sri Lanka, Honolulu அமெரிக்கா (Lived Place)