எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி யோகேஸ்வரி தேவராஜேந்திரன் Premium Design

திருமதி யோகேஸ்வரி தேவராஜேந்திரன்

Born 30/07/1952 - Death 16/10/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) பாரீஸ், France (Lived Place)