எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லையா உமாபதி

திரு. செல்லையா உமாபதி

Born 19/03/1935 - Death 16/04/2020 யாழ். நல்லூர் (Birth Place) லண்டன் Epsom (Lived Place)