எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தசாமி சுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு கந்தசாமி சுப்பிரமணியம்

Born 18/05/1942 - Death 14/10/2022 புலோலி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) அல்வாய் Sri Lanka, Coventry United Kingdom (Lived Place)