எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தனபாலன் கெங்காதரம்பிள்ளை Premium Design

திரு தனபாலன் கெங்காதரம்பிள்ளை

Born 11/05/1949 - Death 21/10/2022 சரவணை மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) நுணாவில், Sri Lanka வவுனியா, Sri Lanka (Lived Place)