எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சோமசுந்தரம் வைத்திலிங்கம் Premium Design

திரு சோமசுந்தரம் வைத்திலிங்கம்

Born 21/01/1933 - Death 20/10/2022 தாவடி, Sri Lanka (Birth Place) Toronto கனடா, கொழும்பு Sri Lanka (Lived Place)