எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவசுப்பிரமணியம் சின்னத்தம்பி Premium Design

திரு சிவசுப்பிரமணியம் சின்னத்தம்பி

Born 13/02/1953 - Death 22/10/2022 பூநகரி, Sri Lanka (Birth Place) Croydon, United Kingdom (Lived Place)