எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவயோகம் கனகசிங்கம் Premium Design

திருமதி சிவயோகம் கனகசிங்கம்

Born 27/02/1941 - Death 26/02/2022 கொக்குவில், Sri Lanka (Birth Place) வடலியடைப்பு Sri Lanka, வவுனியா Sri Lanka (Lived Place)