எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சறோஜினிதேவி தவநாயகம் Premium Design

திருமதி சறோஜினிதேவி தவநாயகம்

Born 15/06/1939 - Death 29/10/2022 Malaysia (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka நாரந்தனை, Sri Lanka ஜேர்மனி, Germany (Lived Place)