எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவகுரு ஸ்ரீதரன்

திரு சிவகுரு ஸ்ரீதரன்

Born 16/09/1951 - Death 24/04/2020 யாழ். அத்தியடி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)