எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பவானி மகாதேவன்

திருமதி பவானி மகாதேவன்

Born 15/06/1948 - Death 04/11/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) குரும்பசிட்டி Sri Lanka, வெள்ளவத்தை Sri Lanka (Lived Place)