எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிர்காமத்தம்பி பாலசிங்கம்

திரு கதிர்காமத்தம்பி பாலசிங்கம்

Born 12/12/1952 - Death 04/11/2022 வயாவிளான், Sri Lanka (Birth Place) துன்னாலை, Sri Lanka பரிஸ், France Boussu, Belgium (Lived Place)