எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பரமேஸ்வரி சிவப்பிரகாசம் (தங்கலக்சுமி)

திருமதி பரமேஸ்வரி சிவப்பிரகாசம் (தங்கலக்சுமி)

Born 15/09/1926 - Death 06/04/2020 யாழ். வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) பிரித்தானியா Blackheath (Lived Place)