எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பரமேஸ்வரி இராமநாதன்

திருமதி பரமேஸ்வரி இராமநாதன்

Born 30/10/1941 - Death 09/11/2022 Kuala Lumpur, மலேசியா (Birth Place) லண்டன், United Kingdom (Lived Place)