எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அருளப்பு நீக்கிலாஸ்

திரு அருளப்பு நீக்கிலாஸ்

Born 14/11/1943 - Death 14/11/2022 நெடுந்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada திருவையாறு, Sri Lanka (Lived Place)