எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாகேஸ்வரி தர்மலிங்கம்

திருமதி நாகேஸ்வரி தர்மலிங்கம்

Born 23/05/1948 - Death 14/11/2022 மலேசியா, Malaysia (Birth Place) சுழிபுரம், Sri Lanka (Lived Place)