எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜீவமலர் பெலிஜியா ஜேசுதாசன்

திருமதி ஜீவமலர் பெலிஜியா ஜேசுதாசன்

Born 08/10/1947 - Death 16/11/2022 கொக்குவில், Sri Lanka (Birth Place) சுண்டுக்குழி, Sri Lanka Markham, Canada (Lived Place)