எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தோத்திரமலர் சச்சிதானந்தம்

திருமதி தோத்திரமலர் சச்சிதானந்தம்

Born 14/10/1950 - Death 11/11/2022 அளவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) Liverpool, United Kingdom (Lived Place)