எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நவரெத்தினம் சபாரெத்தினம்

திருமதி நவரெத்தினம் சபாரெத்தினம்

Born 18/07/1937 - Death 13/11/2022 அனலைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, கனடா (Lived Place)