எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திருசெல்வம் கந்தையா

திரு திருசெல்வம் கந்தையா

Born 12/08/1938 - Death 13/11/2022 புளியங்கூடல், Sri Lanka (Birth Place) Mississauga, கனடா (Lived Place)