எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு புவனேந்திரன் கனகசபை

திரு புவனேந்திரன் கனகசபை

Born 14/08/1933 - Death 18/11/2022 ஆனைக்கோட்டை, Sri Lanka (Birth Place) Montreal, கனடா (Lived Place)