எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தனலட்சுமி முத்துக்குமாரசாமி

திருமதி தனலட்சுமி முத்துக்குமாரசாமி

Born 10/06/1938 - Death 18/11/2022 உடுவில், Sri Lanka (Birth Place) லண்டன், United Kingdom (Lived Place)