எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நகுலேஸ்வரி இராமலிங்கம்

திருமதி நகுலேஸ்வரி இராமலிங்கம்

Born 13/11/1948 - Death 21/11/2022 நெடுந்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) கண்டாவளை, Sri Lanka (Lived Place)