எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜான்சிராணி சிவகுருநாதன்

திருமதி ஜான்சிராணி சிவகுருநாதன்

Born 07/07/1953 - Death 21/11/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) பருத்தித்துறை Sri Lanka. கொழும்பு Sri Lanka, Boston அமெரிக்கா (Lived Place)