எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுபாசினி பாலேந்திரா

திருமதி சுபாசினி பாலேந்திரா

Born 02/10/1974 - Death 11/11/2022 கட்டுவன், Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka, London பிரித்தானியா, Wales பிரித்தானியா (Lived Place)