எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜெயேந்திரன் ஜெயபானு

திரு ஜெயேந்திரன் ஜெயபானு

Born 23/06/1963 - Death 21/11/2022 நுணாவில், Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு Sri Lanka, Westlands கென்யா (Lived Place)