எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நடேசலிங்கம் கதிரவேலு

திரு நடேசலிங்கம் கதிரவேலு

Born 02/10/1945 - Death 24/11/2022 உரும்பிராய், Sri Lanka (Birth Place) Alzey, ஜெர்மனி (Lived Place)