எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுகிர்தமலர் லோகேஸ்வரன்

திருமதி சுகிர்தமலர் லோகேஸ்வரன்

Born 22/06/1957 - Death 22/11/2022 இணுவில், Sri Lanka (Birth Place) Düren, ஜெர்மனி (Lived Place)