எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ரொபினா கலைமோகன்

திரு ரொபினா கலைமோகன்

Born 09/08/1980 - Death 28/11/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) செங்காளன், Switzerland (Lived Place)