எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி ரிஷா குவிந்தன்

திருமதி ரிஷா குவிந்தன்

Born 09/11/1985 - Death 28/11/2021 கைதடி, Sri Lanka (Birth Place) Zug, Switzerland (Lived Place)