எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ராம்குமார் மயில்வாகனம்

திரு ராம்குமார் மயில்வாகனம்

Born 07/05/1966 - Death 22/11/2022 இராசாவின் தோட்டம், Sri Lanka (Birth Place) Dortmund, ஜெர்மனி (Lived Place)