எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஞானாம்பிகை பேரம்பலம்

திருமதி ஞானாம்பிகை பேரம்பலம்

Born 31/03/1939 - Death 03/12/2022 அச்சுவேலி, Sri Lanka (Birth Place) அச்சுவேலி, Sri Lanka (Lived Place)