எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சாந்தகுமாரன் கலாஜோதி

திருமதி சாந்தகுமாரன் கலாஜோதி

Born 19/06/1958 - Death 03/05/2020 வண்ணார்பண்ணை (Birth Place) கனடா (Lived Place)